BSC Software
Đorđa Stanojevića 4
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3180 197
erp@bscsoftware.rs

Microsoft DYNAMIC NAV  FUNKCIONALNOST  – PROCENA LIKVIDNOSTI


Dynamics NAV modul Likvidnost omogućava procenu likvidnosti Vašeg preduzeća u određenom
vremenskom periodu na osnovu projektovanog priliva i odliva novca. Modul je potpuno integrisan sa
ostalim programskim područjima NAV-a, kao što su glavna knjiga, budžeti, osnovna sredstva, prodaja,
nabavka i servis. Modul ulazi u opseg standardnih funkcionalnosti od verzije NAV2009.

 

 

Likvidnost se može izračunati na osnovu zadatih parametara:

  • Potraživanja od kupaca
  • Dugovanja prema dobavljačima
  • Porudžbina u prodaji,nabavci i servisu
  • Obaveze za PDV
  • Stanja na bankovnim računima
  • Planirane prodaje ili nabavke OS

Postoji mogućnost kreiranja više različitih projekcija likvidnosti.

 

 

Likividnost se posmatra i kroz i prilive i odlive koji se periodično ponavaljaju (npr.zakup poslovnog prostora,režijski troškovi,zarade i ostala  lična primanja, rate kredita ili redovni mesečni prihodi na osnovu ugovora i sl).


Sve standardne NAV funkcionalnosti kao što su dimenzije, dodatna valuta za izveštavanje, export u Excel dostupne su i u okviru modula Likvidnost.
Nakon početnog podešavanja modula, likvidnost možete analizirati na isti način kao i bilans uspeha i stanja Vašeg preduzeća, stim što kod likvidnosti posmatrate određeni period (nedelju, mesec, kvartal) u budućnosti.

 
 
   
BSC Software
Đorđa Stanojevića 4 11000 Belgrade, Serbia +381 11 3180 197
© Copyright 2012