BSC Software
Đorđa Stanojevića 4
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3180 197
erp@bscsoftware.rs

Microsoft Dynamics NAV MODUL - IZDAVAŠTVO


Microsoft Dynamics NAV modul BSC – Izdavaštvo  Modul Izdavaštvo razvijen je za potrebe preduzeća koje se bave izdavačkom delatnošću i pokriva kompletan proces izdavanja knjige: izradu planske kalkulacije, praćenje izdavačkih faza i zadataka, različita sortiranja i evidencije po vrstama i grupama izdanja, godini  i statusu izdanja, autore..

 

 

Modul se sastoji od niza funkcionalnosti

  • Kartice izdanja sa kataloškim brojem, autorima, urednicima, godinom, brojem i statusom izdanja i drugim relevantnim podacima
  • Evidencijom izdavačkih faza i zadataka koji karakterišu svaku pojedinačnu fazu
  • Evidncijom izdavačkih uloga koja se koristi  da bi se šifa izdavačke uloge dodelila svakom pojedinačnom izdanju
  • Planske kalkulacije koja sadrži podatak o planiranim troškovima za izradu ugovorenog tiraža i kalkulacije troškova proizvoda
  • Izveštaja koji se odnose na praćenje faza, operacija u proizvodnji: pregled izdavačkih uloga, karton izdanja, trenutna faza  I sl.

 

 

Microsoft Dynamics NAV modul BSC_Izdavaštvo   sadrži i poseban deo funkcionalnosti koji se primnjuje kod udžbeničke literature, koji zahteva dodatne evidencije o vrsti škole, razredu, predmetima i slično.

 

Postavljajući ovaj modul u okvire Microsoft Dynamics NAV ERP sistema dobijamo  rešenje koje u korelaciji  sa ostalim delovima sistema, prodajom, nabavkom, zalihama, obračunom zarada i autorskih honorara i sl. smeštenim u jedinstvenu bazu podataka omogućava lako, brzo i efikasno praćenje komplentog poslovanja u izdavačkoj delatnosti.

 
 
   
BSC Software
Đorđa Stanojevića 4 11000 Belgrade, Serbia +381 11 3180 197
© Copyright 2012