BSC Software
Đorđa Stanojevića 4
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3180 197
erp@bscsoftware.rs

Microsoft Dynamics NAV MODUL - MALOPRODAJNI SISTEM


Microsoft Dynamics NAV modul BSC - Maloprodajni sistem omogućava integraciju Navision standardne funkcionalnosti sa bilo kojim softverskim rešenjem koje se koristi u maloprodajnim objektima.


Modul je koncipiran tako da korisnik samostalno, bez dodatnih intevencija implementatora može uskladiti poslovanje sa eventualnim promenama zakonskih propisa koji regulišu tu oblast korišćenjem posebnih podešavanja, postavljenih za tu namenu.

 

 

Integracija je omogućena putem obostrane razmene podataka i to:

 • preko SQL servera u pravcu Microsoft Dynamics NAV ® maloprodajni softwer
 • uz korišćenje txt. fajlova u pravcu maloprodajni softver ® Microsoft Dynamics NAV,

Integracija podrazumeva:

 • kontrolu i evidenciju preuzetih podatka
 • automatsko kreiranje i knjiženje odgovarajućih NAV dokumenata
 • izveštavanje o preuzetim i izvršenim transakcijama

 

 

Microsoft Dynamics NAV modul BSC Maloprodajni sistem  omogućava korisniku:

 • Pregled i evidenciju vrsta plaćanja (gotovina, račun, kartica)
 • Evidenciju prodaje po vrsti platnih kartica (VISA, MASTER, DINERS...) - obračun provizije platnih kartica
 • Automatsko otvaranje analitičke kartice Kupca, korisnika kredita i mogućnost praćenja otplate kredita uz automatiku obrade izvoda i prepoznavanje po PIB-u (JMBG-u)
 • Vođenje maloprodajnog cenovnika (standard)
 • Evidenciju popusta prilikom kreiranja MP fakture
 • Pregled i evidenciju popisa u maloprodaji
 • Automatsko kreiranje i knjiženje MP dokumenata i mapiranje MP transakcija na konta GK
 • Prepoznavanje kupaca i kreiranje prodajnih faktura na osnovu PIB (JMBG)
 • Kontrola usaglašavanja salda KEPU knjige između dva softvera
 
 
   
BSC Software
Đorđa Stanojevića 4 11000 Belgrade, Serbia +381 11 3180 197
© Copyright 2012