BSC Software
Đorđa Stanojevića 4
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3180 197
erp@bscsoftware.rs
Novosti
01.05.2016.
BSC objava u PC Press-u
01.04.2016.
Nav u JP "Službeni Glasnik"
29.02.2016.
„Dynamics NAV na Azure platformi“

Izvod iz liste referenci BSC Software

KIT COMMERCE D.O.O.
Beograd

Implementacija modula: BSC SRL lokalizacija-finansije, kadrovska evidencija i obračun zarada plan prodaje i nabavke, nabavka i uvozni poslovi, veleprodaja, vođenje zalihe sa spcifičnim praćenjem i kontrolom; magacinsko poslovanje. Integracija sa maloprodajnim softverom, WEB shop aplikacijom; Katalogom dobavljača i TecCat aplikacijom.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2008

   

LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST D.O.O.
Prokuplje

Implementacija modula za: Kadrovsku evidenciju, planiranje i evidentiranje radnog vremena i veza sa KABA sistemom, obračun zarada.


Implementacija modlua: Uvozno-izvozni poslovi: prodaja, nabavka, carinske tarife, magacinsko poslovanje, proizvodnja i veza sa FORS sistemom proizvodnje i špedicijom


Broj preduzeća: 5
Database platforma: SQL Server 2008

   

GRAND CASINO D.O.O.
Beograd

Implementacija modula za: budžetiranje i planiranje, finansije, prodaju, nabavku, kadrovsku evidenciju i obračun zarada. Integracija sa softverom za magacinsko poslovanje i softverom za ugostiteljske usluge i softverima za igre na sreću.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2008

   

KEMOIMPEX AD
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaja i marketing, nabavka, zalihe, proizvodnja, kadrovska evidencija, obračun zarada i servis. Obezbeđena je veza sa eksternom maloprodajnom aplikacijom i katalogom dobavljača.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2012

   

AGROHIM D.O.O.
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaja i marketing, nabavka, zalihe i magacinsko poslovanje, proizvodnja, kadrovska evidencija, obračun zarada i servis. Obezbeđena je veza sa eksternom maloprodajnom aplikacijom.


Broj preduzeća: 3
Database platforma: SQL Server 2008

   

VICOR D.O.O.
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaju i marketing, nabavku i zalihe, magacinsko poslovanje sa barcodiranjem i specifičnim praćenjma zaliha po rešenjima i šaržama.. Veza sa web aplikacijom za warehousing.


Broj preduzeća: 2
Database platforma: SQL Server 2012

   

GRANDEX D.O.O.
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaja i marketing, nabavka i zalihe. Omogućeno automatsko preuzimanje dokumenata između preduzeća –intercompany posting. Obezbeđena veza eksternom maloprodajnom aplikacijom i praćenje zaliha u maloprodaji kroz Microsoft Dynamics NAV. Omogućena veza sa dobavljačima – automatski import dokumenata


Broj preduzeća: 4 + 2 maloprodajna objekta
Database platforma: SQL Server 2005

   

DAILY EXPRESS D.O.O.
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaja i marketing, nabavka i usluge. Obezbeđena je veza eksternom operativnom aplikacijom, što omogućava kompletno praćenje evidencije promena na različitim lokacijama kroz Microsoft Dynamics NAV.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2008

   

LANUS D.O.O.
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaja i marketing, nabavka, zalihe i proizvodnja. Posebno prilagođavanje izvšeno u domenu prodaje i razmene podataka sa drugim softverskim alatima za praćenje i realizaciju multinacionalnih projekata.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2005

   

PINOLES D.O.O.
Beograd

Implementacija modula za: finansije, budžetiranje, prodaja i marketing, nabavka i zalihe. Posebno prilagođavanje izvšeno kao specifično praćenje zaliha u cilju specifičnog praćenja nabavke.


Broj preduzeća: 1 + 2 maloprodajna objekta
Database platforma: SQL Server 2012

   

PSH D.O.O.
Beograd

Implementacija modula za: finansije, budžetiranje, prodaja i marketing, nabavka i zalihe i „assembling” proizvodna. Posebno prilagođavanje izvšeno kao specifično praćenje zaliha.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2012

   

JP SLUŽBENI GLASNIK
Beograd

Implementacija modula: Upravljanje finansijama, Prodaja i marketing, Nabavka, Magacin, Proizvodnja, Kadrovska evidencija, Obračun zarada, Izdavaštvo i Upravljanje ugovorima. Razvijeni moduli za izdavaštvo, pisarnicu i evidenciju ugovora. Obezbeđena je veza sa eksternom maloprodajnom aplikacijom, kao i sa sistemom za smeštanje i upravljanje dokumentima(DMS).


Broj preduzeća: 1 + 30 maloprodajnih objekata + 2 web prodavnice
Database platforma: SQL Server 2014

   

JP ZAVOD ZA UDŽBENIKE
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaja i marketing, nabavka, zalihe, proizvodnja i kadrovska evidencija, obračunom zarada. Razvijeni moduli za izdavaštvo, pisarnicu i evidenciju ugovora. Obezbeđena je veza eksternom maloprodajnom aplikacijom, kao i aplikacijom za obračun autorskih honorara.


Broj preduzeća: 1 + 15 maloprodajnih objekata
Database platforma: SQL Server 2012

   

JP OBJEDINJENA NAPLATA ZAJEČAR
Zaječar

Implementacija modula za: finansije, prodaju i marketing, nabavku i zalihe. Razvijen modul za evidenciju, masovno fakturisanje i naplatu komunalnih usluga više različitih komunalnih preduzeća sa automatskim razmenama podataka o utrošcima i plaćanju.


Broj preduzeća: 1 + 3 komunalna preduzeća
Database platforma: SQL Server 2005

   

JKP NAISSUS
Niš

Implementacija modula za: finansije, prodaju i marketing, nabavku i zalihe, magacinsko poslovanje. Razvijeni moduli za obračun, evidenciju, fakturisanje i naplatu potrošnje vode.Studija slučaja

Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2012

   

DP BEOGRADSKI SAJAM
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaju i marketing, nabavku, zalihe koji su prilagođeni specifičnostima organizacije i praćenje sajamskih manifestacija. Razvijen modul za rentiranje prostora.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2012

   

VATERPOLO SAVEZ SRBIJE
Beograd

Implementacija modula za: finansije, prodaju i marketing, nabavku sa posebnom evidencijom potrošnje sponzorskih sredstava. Razvijen aplikativni deo za evidenciju srazmernog PDV-a i izveštavanje o doniram sredstvima.


Broj preduzeća: 3
Database platforma: SQL Server 2008

   
   

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA
Novi Sad

Implementacija modula za: finansije, budžetiranje, prodaja i marketing, nabavka i zalihe. Posebno razvijeno praćenje budžeta projekata i humanitarnih projekata i izveštavanje donatora.


Studija slučaja

Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2008

   

FOND SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE "ČOVEKOLJUBLJE"
Beograd

Implementacija modula za: finansije, budžetiranje, prodaja i marketing, nabavka i zalihe. Posebno razvijeno praćenje budžeta projekata i humanitarnih projekata i izveštavanje donatora.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2008

   

TRAG FONDACIJA
Beograd

Implementacija modula za: finansije, budžetiranje, prodaja i marketing, nabavka i zalihe. Posebno razvijeno praćenje budžeta projekata i humanitarnih projekata i izveštavanje donatora sa specifičnostima EU-EURIBOR.


Broj preduzeća: 1
Database platforma: SQL Server 2005

   

PAKOM GRUPA
(PDS – Niš; PSC – Beograd; Pakom Computers – Beograd, Pakom Internet, Pakom Montenegro, Pakom BIH)

U PDS-u implementacija modula za: finansije, zalihe, prodaju i marketing i nabavku. Ostvarena je veza sa B2B portalom, tako da su porudžbine kreirane preko web-a sastavni deo prodaje u Microsoft Dynamics NAV-u.

U Pakom Computers-u su implementirani svi gore navedeni moduli, kao i modul za proizvodnju. Dynamics NAV je povezan sa eksternim maloprodajnim softverom. Omogućeno je kompletno praćenje zaliha u maloprodaji kroz Microsoft Dynamics NAV.

U PSC-su implementirani moduli za finansije, zalihe, prodaju, nabavku, marketing, kao i praćenje projekata i resursa.


Broj preduzeća: 7 + 12 maloprodajnih objekata
Database platforma: SQL Server 2005

   

GALEB GROUP
(Galeb Group – Šabac, Galeb Metaloplastika, Galeb MetalPrint, GalebMetalPak, Galeb GTE, Galeb FSU, Iskra Galeb, Galeb P-E-T)

Implementacija modula za: finansije, prodaju i marketing, nabavku i zalihe, magacinsko poslovanje, proizvodnju i servis u više dislociranih kompanija. Veza sa B2B portalom – posebno rešenje na .NET platformi. Veza sa BI Cognos sistemom izveštavanja.

Studija slučaja.


Broj preduzeća: 8
Database platforma: SQL Server 2005

   

NEPTUN ELECTRONICS

Implementacija modula za: finansije, prodaja i marketing, nabavka i zalihe, sa posebnim akcentom na optimizaciju zaliha. Usaglašenost sa lokalnim zakonodavstvom. Postavljen Dynamics NAV konektor za razmenu podataka sa eksternom maloprodajnom aplikacijom.


Broj preduzeća: 2 + 3 maloprodajna objekta
Database platforma: SQL Server 2005

   

Neptun_ logo mejl

NEPTUN, CRNA GORA

 

Realizovani moduli : finansije , prodaja i marketing , nabavka i magacin , sa posebnim naglaskom na optimizaciju zaliha . Usklađenost sa lokalnim zakonima
Dinamics NAV konektor postavljen za razmenu podataka sa eksternom maloprodajnom aplikacijom


Broj preduzeća: 1 + 5 maloprodajnih objekata
Database platforma: SQL Server 2005

   
   
   
 
BSC Software
Đorđa Stanojevića 4 11000 Belgrade, Serbia +381 11 3180 197
© Copyright 2012