BSC Software
Đorđa Stanojevića 4
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3180 197
erp@bscsoftware.rs

Dynamics NAV modul - Upravljanje fondovima


Udruženja (građana), društva (NVO) i savezi (sportski) imaju jedinstvenu potrebu da o svom poslovanju i njegovim rezultatima izveštavaju više različitih struktura i to:

 

  • Državu u okviru koje posluju uvažavajući i poštujući njeno zakonodavstvo i računovodstvene politike bez obzira da li su registrovani kao privredna društva, preduzetnici ili savezi.
  • Donatore koji sopstvenim sredstvima omogućavaju rad fondova, bez obzira da li su donirana sredstva iz inostranstva ili ne.
  • Sponzore koji na različite načine sponzorišu rad društava ili saveza i/ili njegovih članova odnosno zaposlenih.
  • Upravne i izvršne organe koji prate, koordiniraju i kontrolišu donirana ili sponzorisana sredstva i njihovo korišćenje u okviru fondova, projekata, budžeta i cele organizacije

 

Koristeći funkcionalnosti sistema Microsoft Dynamics NAV i BSC modul za Upravljanje fondovima dobićete sistem izveštavanja u realnom vremenu koji će zadovoljiti sve  kriterijume: budžetiranje i evidenciju doniranih sredstava; efikasno praćenje potrošnje po projektima, budžetskim stavkama, fondovima i donatorima; prikaze u željenoj valuti; poređenje budžetiranih i realizovanih planova zakon i računovodstvenu politiku po MRS standardima.

 
 
   
BSC Software
Đorđa Stanojevića 4 11000 Belgrade, Serbia +381 11 3180 197
© Copyright 2012